img1
img1

PRESENTACIÓ

El grup d'Investigació en Processos Electorals i Opinió Pública de la Universitat de València té per objecte l'anàlisi, estudi i recerca de solucions de totes aquelles qüestions i problemes relacionats amb els processos electorals i/o el mesurament i seguiment de l'opinió pública, aplicant per a això les tècniques quantitatives més avançades.

Entre les seues principals línies destaquen la generació de prediccions electorals, la inferència del comportament individual dels electors, l'anàlisi d'enquestes i sondejos, la proposta de noves aproximacions metodològiques per millorar, reduint costos, la qualitat dels mètodes de mostreig, l'anàlisi semàntica d'opinions i la monitorització del sentiment a la xarxa, l'estudi de les conseqüències de la no-resposta i els biaixos introduïts durant tot el procés d'inferència, la solució als buits en les bases de dades, o la integració d'informació local i global en l'obtenció de respostes multinivell.

L'enfocament que s'aplica en el grup és obert, no està limitat per cap aproximació metodològica concreta i fa un ús extensiu de les fonts d'informació.

Així, fem servir tècniques freqüentistes i bayesianes, apliquem des de senzills models de regressió lineal fins a complexes aproximacions basades en xarxes neuronals, wavelets o models autobinomiales, utilitzem explícitament el component espacial i/o temporal de la informació, realitzem simulació via cadenes de Markov de Montecarlo o directament per mètodes de Monte Carlo, i alimentem als nostres models amb dades d'enquestes, resultats electorals registrats, informacions periodístiques, opinions a la xarxa i/o estadístiques oficials.

Els membres del grup estan oberts a treballar amb altres grups i amb empreses i institucions i animen als analistes interessats a posar-se en contacte per explorar les possibles vies de col.laboració.
Se agradece la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad a través del proyecto CSO2013-43054-R: ESTRUCTURA SOCIAL, ENCUESTAS Y ELECCIONES.
© Copyright 2015 Universitat de València
Licencia de Creative Commons
Universitat de València
Avda. Blasco Ibañez 13
46010-Valencia
Spain
Direcció GRUP
Facultad de Economia
Segundo piso
Avda. dels Tarongers s/n
46022-Valencia
+34 963828404
+34 963828415
© GIPEYOP 2015   |   Avís Legal   |   Disseny Web: Enfoque2